Zwroty i wymiana

Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł on w posiadanie rzeczy lub inna osoba, niż przewoźnik, wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres:
 
Bad Queen Elżbieta Dobosz
ul. Orzycka 12/102
02-695 Warszawa
 
e-mail: kontakt@papercatscorsets.pl
kom. +48 605 56 1000
 
Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy załączonego do zakupionej rzeczy lub znajdującego się pod tym linkiem:

ZWROTY
(plik pdf) lub  WYMIANA (plik pdf).

Zwracaną rzecz należy odesłać na adres: Bad Quenn Elżbieta Dobosz, ul. Orzycka 12/102, 02-695 Warszawa, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają, ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa.